Shin Gouki - Pots


Shin Gouki
Author: Pots
Game: capcom vs snk 2
Mugen Version: Winmugen/ Mugen 1.0+
Download: Shin Gouki

Shin gouki movelist


NORMAL
.Zugai Hasatsu: F + y
.Senpuu Kyaku: F + b
.Tenma Kuujin Kyaku: D + b (while jumping forward)
.Seoi Nage: F/B + 2p (near opponent)
.Tomoe Nage: F/B + a + b (near opponent)
.Jigoku-guruma: F/B + b + c (near opponent)
.Jigoku Fuusha: F/B + 2k (near opponent / Air)

SPECIAL
.Gou Hadou Ken: D, DF, F, p
.Shakunetsu Hadou Ken: F, DF, D, DB, B, p
.Gou Shouryuu Ken: F, D, DF, p
.Zankuu Hadou Ken: D, DF, F, p (Air)
.Tatsumaki Zankuu Kyaku: D, DB, B, k (Air also)
.Ashura Senkuu Zenpou: F, D, DF, 2p/2k
.Ashura Senkuu Kouhou: B, D, DB, 2p/2k
.Zenpou Tenshin: D, DB, B, p
.Hyakki Shuu: F, D, DF, k
.Hyakki Gou Zan: do nothing
.Hyakki Gou Shou: p
.Hyakki Gou Jin: a or b
.Hyakki Gou Dan: c
.Hyakki Gou Sai: any direction + p (near opponent)
.Hyakki Gou Tsui: any direction + k (near opponent)
.Tenma Shurettou: D, D, p or k


Lv1 SUPERS
.Messatsu Gou Hadou: D, DB, B, D, DB, B, p
.Tenma Gou Zankuu: D, DF, F, D, DF, F, p (Air)
.Messatsu Gou Shouryuu: D, DF, F, D, DF, p
.Messatsu Gou Rasen: D, DB, B, D, DB, B, k
.Messatsu Gou Senpuu: D, DB, B, D, DB, B, k (Air)
.Tenma Shinzui Heki: D, DF, F, D, DF, F, k (Air)

Lv2 SUPERS
.Kongou Kokuretsu Zan: D, D, D, 2p
.Tenshou Kaireki Jin: D, D, D, 2k
.Tenma Gou Zankuu Kouu: B, DB, D, DF, F, 2p (Air)

Lv3 SUPERS
.Misogi: F, DF, D, DB, B, 2k
.Shun Goku Satsu: x, x, F, a, z

SYSTEM
.Back Dash: B, B
.Forward Dash: F, F
.Run: F, F (hold)
.Dodge: a + x
.Roll: F + a + x
.Parry High: F (tap)
.Parry Low: D (tap)
.Air Parry: F (tap / Air)
.Power Charge: b+y (hold)
.Excel Combo: c+z (can also be done in the air)
.Zero Counter: B, DB, D, p or k (during standing or crouching guard)
.Fall Recovery: 2p (while falling when hit)
.Recovery Roll: 2k (while falling when hit)
.Low Jump: U (tap)
.High Jump: D, U
.Chouhatsu: s

0 comentários:

Post a Comment